Katılım Koşulları

  • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültelerine bağlı mimarlık, içmimarlık ve endüstri ürünleri tasarım bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

 

  • Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir. Farklı disiplinlerden (mimarlık, içmimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı) öğrencilerin ekip olarak katılımları teşvik edilmektedir.

 

  • Ekip üyelerinin her birinin bu koşulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.

 

  • Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.

 

  • Bir öğrenci tek bir ekiple yarışmaya katılabilir.

 

  • Her ekip yarışmaya en çok 3(üç) proje önerisi ile katılabilir.

 

  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

  • Jüri üyeleri ve bunların 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

 

  • Yarışmaya gönderilen tasarımların, daha önce herhangi bir mecrada sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olması gerekmektedir.